Bảo mật thông tin

Thông tin khách hàng đặt hàng sẽ được thu thập và bảo mật như sau:

  1. Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin:

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc để hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Đối đơn hàng online: Gửi hàng vận chuyển để chuyển hàng cho khách hàng
  • Sử dụng nội bộ tại shop bao gồm: gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng, kiểm tra thông tin bảo hành của khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Một năm từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

3. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Shop Đồng hồ Hàn Quốc

Địa chỉ: Hà Nội

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin khách hàng vui lòng gửi email về: donghohanquoc239@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng như mục 2

Trân trọng cảm ơn !